× Home Inloggen Info Contact Groenten Historie Meesters Historie Meesters Disclaimer
☰ open
Image21

Over ons

IMG_0212 (105K)
Wij zijn
een commissiehandel die voornamelijk Nederlandse produkten koopt bij The Greenery. Het assortiment bestaat uit: vollegronds- en kasgroenten, zachtfruit (rode-, blauwe- en witte bessen, bramen, frambozen), kersen en pruimen, aardappelen, hardfruit (appels en peren),. Daarnaast kunnen wij voor u op zoek gaan naar diverse 'specialties'. Hierbij kunt u denken aan:
aubergines graffiti en wit, mini-bospeen, mini-komkommers, diverse kleuren mini-paprika's, punt-paprika's, roodlof, ijspegels, diverse soorten gele en oranje tomaten (tros, cherry of mini), tasty-tom, cherita's, courgettes geel, courgettes fleur, kroten geel, broeivet, etc.. Ook voor bewerkte aardappelen, groenten en uien, verse kruiden alsmede kiemgroenten en exoten kennen wij diverse leveranciers voor u. 
Ag.aardbeien, paprika's, prei 1 (64K)

diverseasperges

Ag.aardbeien, paprika's, prei 1 (64K)

Inloggen

Heeft u interesse in onze prijzen, neemt u dan contact met ons op

Info

Emailadres: john@meesters-agf.nl
Mobiel John: + 31 - 6 53 67 42 61
Veilingbank: + 31 - (0)13 - 518 1234
Tel. Administratie: + 31 - (0)13 - 518 6102
Fax Administratie: + 31 - (0)13 - 518 6103
Vestigingsadres: Lange Voren 8, 5133 TM Riel
Laad- en Losadres: IABC 5212 - Docks 4-5-6, 4814 RA Breda
ABN-AMRO: NL44ABNA0.41.77.56.070
Handelsregister: K.v.K. Tilburg 50004344
BTW-nummer: NL822489387B01
Privacy Statement

Contact


Groenten Foto's

Historie Meesters Foto's


Historie Meesters Groenten en Fruit B.V.

De oorsprong van het bedrijf ligt in de jaren rond 1925 toen de grootvader van de huidige directeur van zijn geboortedorp Oudenbosch verhuisde naar de grote textielstad Tilburg. Daar startte hij zijn groothandel in AGF (Aardappelen, Groenten en Fruit). Zoals vroeger gebruikelijk was, gingen alle vier zijn zonen in “de zaak”. Er was wel een taakverdeling: een regelde het magazijn, een de verkoop, een de administratie, een de inkoop. De vader van John Meesters (de huidige directeur) was degene die de inkoop regelde. In 1970 besloot Nico Meesters zich uit de groothandel uit te laten kopen en zich te vestigen als commissionair op de Tuinbouwveiling RBT te Breda. Door de jaren heen was hij namenlijk ook voor diverse andere handelaren in AGF de inkoop gaan verzorgen. In 1983, nadat zijn studie aan de HEAO (Commerciele Economie) was afgerond, kwam John de zaak versterken en verder uitbouwen.
Centrale Markthal
Omschrijving Centrale Markthal 1978 Tilburg, 1978 Lange Nieuwstraat 172-174. Ingang tot de Centrale Markthal van de groothandel in aardappelen, groente, fruit, bananen en citrusfruit. In deze hal werkten de volgende firma's samen: L.P. Elissen, groothandel in groente,fruit en bananenrijperij, B. Hexspoor aardappelen, groente, fruit, R. van Bladel & Zn. groothandel in groente en fruit, grossiersmarkt J. de Gouw en A. Meesters, grossier in groente en fruit
Vanaf 1887 zijn er tuinbouwproducten geveild via een openbare verkoop bij afslag. Vrijwel iedere regio beschikte in die jaren daarna over een veiling. Vanaf het midden van de twintigste eeuw fuseerden veel veilingen. In de jaren tachtig bestonden er nog ongeveer 25 veilingen in Nederland. Zoals vroeger waren dit nog veilingen waar daadwerkelijk een verkooplokaal was en een “klok” draaide, het afmijnsysteem zoals men dat wellicht kent. In de jaren negentig zette het proces van fusies zich voort. Eind jaren negentig waren er nog maar drie  telerorganisaties die zich middels grootschaligheid wilden wapenen tegen de steeds maar groeiende inkoopmacht van de supermarktorganisaties. The Greenery met de distributielocaties in Wervershoof (Noord-Holland), Barendrecht (nabij Rotterdam), Maasland, Bleiswijk en Breda. Daarnaast bestaat nog de veiling ZON (Zuid Oost Nederland) te Venlo, en veiling Zaltbommel die zelfstandig zijn gebleven. Verder is er nog de hard- en zachtfruit-veiling Fruitmasters te Geldermalsen . Aangezet door deze concentratie aan de aanbodszijde zijn er diverse productspecialisten ontstaan die zich bezighouden met de afzet van een of meerdere producten in samenwerking met telers die zich niet hebben aangesloten bij opgesomde organisaties. Begin jaren 2000 zijn deze samenwerkingsverbanden uitgegroeid tot volwaardige aanbieders naast de traditionele aanbieders. Aan de handelszijde is het aantal groothandelaren van ongeveer 1800 geslonken naar een 600-tal. Ook de Nederlandse supermarkten, grote klanten van de veilingen, zijn gefuseerd tot een drietal inkoopcombinatie: Ahold, Laurus en Superunie. Ook hebben zij zich middels deelnemingen in de grote handelsbedrijven die hen reeds beleverden verzekert van een continu aanbod tegen veelal vaste seizoensprijzen. Daarnaast zijn de buitenlandse supermarkten rechtstreeks zaken gaan doen met de telerorganisaties. Internationale samenwerkingsverbanden of fusies staan op stapel. Zoals u begrijpt heeft een en ander grote gevolgen gehad in de branche. Het aandeel van de supermarkten in de verkoop van tuinbouwproducten is inmiddels opgelopen tot meer dan 90 % van het totale volume. De andere verkoopkanalen zoals detaillisten en ambulante (markt) handel zagen hun aandeel steeds verder teruglopen. Ook is het beroep van commissionair in de loop der jaren door deze ontwikkelingen aan veel veranderingen onderhevig geweest. Iedere groothandel, exporteur en commissionairsbedrijf heeft zijn bakens moeten verzetten om mee te kunnen gaan in de nieuwe afzetstructuur.
Zo ook Meesters Groenten en Fruit B.V. Tot in de jaren negentig was het inkopen van AGF op de veilingklok de belangrijkste pijler van het bedrijf. Daarnaast zorgde men voor het verzamelen en verladen van de aangekochte partijen voor de klant.
Veilingklok
De veilingklok zoals deze nu draait op internet
Tegenwoordig strekt het commissiewerk zich
●het inkopen buiten de traditionele veiling om (dus bij alle aanbieders
   van een bepaald product),
●eventueel bemiddelen van een product (dus kopen en verkopen van een
   bepaald aantal, te leveren op een bepaalde tijd, tegen een
  afgesproken prijs),●het controleren op de juiste kwaliteit van het product,
●het regelen van het transport van aangekochte producten,
●het logistiek verwerken van afgeleverde partijen door derden,
●het verstrekken van productinformatie betreffende kwaliteit,
   houdbaarheid en verkrijgbaarheid,
●het verstrekken van prijsinformatie van alle producten van diverse
   leveranciers,
●het om- of verpakken in een andere (consumenten) verpakking, 
●het verwerken en administreren van leeg geretourneerde emballage.
In de jaren tot 2008 zijn de groothandelsactiviteiten flink uitgebreid. Er werd geleverd aan diverse categorieen klanten: traditionele groothandels, horecagroothandels, detaillisten, exporteurs, ambulante handel en versverwerkende industrie.
In principe konden alle gewenste AGF-producten in alle gewenste aantallen geleverd worden vanuit onze vestiging op de Greenery-locatie te Breda. Dus zowel de (Hollandse) standaardproducten zoals prei of paprika, als ook 'niche'-producten zoals oranje trostomaten, courgettes fleur, ijspegels of broeivet etc. etc. In tijden dat het Hollands product niet aan de markt is kunnen wij het vervangende import product leveren. Daarnaast leveren wij ook op bestelling de diverse champignons, kiemgroenten, exoten, en bewerkte groenten of bewerkte uien. Sinds 2008 richt ik me volledig op de commissiehandel.
Gebleken is dat de traditionele veilingklok met daarop het volledige aanbod is verdwenen. Hiervoor in de plaats is het digitale inkopen via een virtuele marktplaats op het internet gekomen. Op dit moment wordt slechts een beperkt deel van het totale aanbod hierop aangeboden. Men is nog zoekende om deze, op dit moment uitgeholde, veilingklok middels juiste randvoorwaarden een juiste functie te geven. Dit mooie verkoopinstrument, dat zowel voor de handel als telers, een marktconforme prijs kan opleveren, mag ons inziens niet verloren gaan. Zowel in een ideale markt met voldoende aanbod en vraag, als in een markt met een verstoord aanbod of vraag kan dit verkoopinstrument een bijdrage bieden aan het vermarkten van AGF-producten. Toch zullen de overige inkoop-mogelijkheden zich steeds verder blijven ontwikkelen. Allen kunnen echter naast elkaar bestaan.
Welke ontwikkelingen ons ook te wachten staan, Meesters Groenten en Fruit B.V. zal alles in het werk stellen om zijn klanten naar tevredenheid te bedienen, zowel met uitstekende producten als met een prima service !!!

Disclaimer

Meesters Groenten en Fruit B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op deze website of voor schade ontstaan door gebruik van de informatie.

Links

Het feit dat de websites van derden via links op de website van Meesters Groenten en Fruit B.V. kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door Meesters Groenten en Fruit B.V.. Meesters Groenten en Fruit B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Rechten

Alle rechten met betrekking tot de informatie op deze website berusten bij Meesters Groenten en Fruit B.V.. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meesters Groenten en Fruit B.V. mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier.
Meesters Groenten en Fruit BV, Copyright © 2001 - 2024 - Alle rechten voorbehouden.